Två lantbrukare diskuterar i svenskt sommarlandskap.

Miljö och hållbarhet i senaste Husdjur

Nyheter
Mjölkgårdarna har stora möjligheter att kraftig sänka sina utsläpp av växthusgaser, samtidigt som det gynnar såväl ekonomi och djurvälfärd. I senaste numret av Husdjur beskriver vi vad som krävs för att nå målen.
Fodereffektivitet på klimatsmart gård

Klimatsmart gård bra för plånboken

Hållbarhet
Världens utsläpp av klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas måste snabbt minska för att bromsa den globala uppvärmningen. Svenska mjölkgårdar har goda möjligheter att klara målen och mer därtill, visar rapporten ”Framtidens jordbruk – Mjölk och nötkött”.

Stor skillnad i nödslakt i Norden

Forskning
Regleringen av nödslakt i Norden utgår från EU:s lagstiftning, men trots liknande regelverk skiljer sig användandet av nödslakt mellan de nordiska länderna.

Bättre ekonomi behöver inte fresta på miljön

Forskning
Många mjölkgårdar kan växa ekonomiskt, utan att miljöpåverkan ökar. I en studie hittades flera gårdar som kan tjäna som inspiration för andra.

Roligt att vara bonde och fint att vara ko!

Spaning
1938 ansågs det bra att mjölken var tidskrävande eftersom den skapade jobb på landsbygden. Hur synen på mjölknäringen kommer att bli i framtiden är det ingen som vet, skriver forskaren Carin Martiin i en spaning för Husdjur

Ta med det goda från pandemin till framtiden

Spaning
Den dialog mellan kock och bonde som har utvecklats de senaste åren har också utmanats och förstärkts. Vi har fått större förståelse för varandras arbete och situation. Det skriver krögaren Fredrik Eriksson i en spaning för Husdjur.

Betesmark viktig resurs för att binda kol

Hållbarhet
Rätt skötta gräsmarker kan binda så mycket kol att de kompenserar för kornas utsläpp av växthusgaser och kanske mer därtill. Läs tredje delen i Husdjurs populära serie om kon och klimatet.