Foto: Elisabeth Theodorsson

Eva glänste i två länder

Kor vi minns

Hon föddes mot alla odds och utvecklades till en excellent champion. 470 Eva har en livshistoria som få andra kor.

Träntorps nyckfulla drottning

Kor vi minns

Den okrönta drottningen bland de 150 årskorna på Träntorp heter 1544 Johanna. Hon bestämmer allt, från var korna ska beta till i vilken ordning de ska mjölkas och i vilket liggbås de får ligga.

Ragna – från mjölkko till diko

Kor vi minns

Kofamiljen Ragna var under 100 år mjölkkor på Duckarve gård. Nu är de tillbaka på gården – men den här gången som dikor.