Ytterligare höjning av mjölkpris

Nyheter
Det blåser fortfarande positiva vindar på den internationella mejerimarknaden.

Praktiska erfarenheter av Maxammon

Nyheter
För den som vill lagra spannmål som inte är torkad gäller det att ha koll på såväl vattenhalt som dosering av tillsatsmedel. En ny metod med enzymer och urea som använts några år i Norge, har nu också kommit till Sverige.

Vad kan mjölken lära av skogen?

Nyheter
Det finns flera paralleller mellan mjölken och skogen när branscherna är under lönsamhetspress. Till exempel vikten av att följa nyckeltal över produktiviteten, att optimera framför att maximera volymen och att skapa resultatet med hjälp av sina anställda.

Mjölk och kött – en vinnande kombination

Annons
Inget lämnas åt slumpen i avelsarbetet på Skottorp Säteri AB. Enligt delägare Lars-Inge Gunnarsson finns det många fördelar för mjölkbönder att också ha köttproduktion på gården.

Fonterra höjer prognosen

Nyheter
Det ljusnar på den internationella marknaden. Även Fonterra höjer sin prognos för mjölkpriset till sina leverantörer i Nya Zeeland.

Välutnyttjade maskiner sänker foderkostnaden

Nyheter
Maskiner står för en stor del av kostnaderna i lantbruket. För att nå lönsamhet är det avgörande att maskinkapitalet är väl utnyttjat. Eget ägande, samägande eller maskinstation – en bra koll på kostnaderna för maskiner är ett första steg.

Allt fler mjölkbönder slutar

Nyheter
Aktuell siffra för antalet mjölkbönder i juli är 3 971. Därmed har Sverige gått under 4 000 mjölkbönder. I genomsnitt har en mjölkgård per dag avvecklat sin produktion de senaste två månaderna.

Nya Husdjur i brevlådan

Nyheter
Tack för alla synpunkter, idéer och tankar som vi har fått ta del av, till oss direkt på Elmia eller via mail, telefon. Hoppas ni fortsätter att tycka till - det är era tankar som ger oss inspiration och vägleder oss bland alla idéer vi själva har.

Om Husdjur

Nyheter
I över 60 år har Husdjur varit en tidning som riktat sig direkt till mjölkföretagarna. Vi kommer även fortsättningsvis ha tema mjölk – i alla nummer.

FN betonar mjölkens roll

Nyheter
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Internationella mejerifederationen, IDF, undertecknade en deklaration om mjölkens roll för en hållbar framtid vid IDF World Dairy Summit i Rotterdam den 19 oktober. Globalt har mjölken stor betydelse för livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning.