Kalv som diar. Ett sätt att få antikroppar.

Höga nivåer av antikroppar gör skillnad för kalven

Ungdjur

Kalvar som fått höga nivåer av antikroppar via råmjölk har lägre risk för diarré och dödlighet. De har också högre chans att bli dräktiga, visar en studie vid universitetet i Michigan.

Antikroppar efter BRSV avtar snabbt

Forskning
Mängden antikroppar sjunker snabbt efter infektion med BRSV. Det visar ett examensarbete från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet.