Skogen kan ge nödfoder vid grovfoderbrist

Forskning
I tider av grovfoderbrist finns behov av att finna andra råvaror att ersätta ensilaget med. Träspån från inhemska trädslag kan vara ett alternativ visar två olika försök.