Biokol ger fastare träck

Fastare träck med biokol i ensilage

Forskning

I ett försök på Lövsta utfodrades mjölkraskvigor med ensilage med olika inblandningsnivåer av biokol. En hög inblandning ledde till att kvigorna fick en fastare träck. Text: Ida Milton, husdjursagronom samt växtodlings- och husdjursrådgivare på Hushållningssällskapet Biokol är ett poröst organiskt material som kan dra åt sig olika näringsämnen och binda vatten. Det är därför intressant att undersöka […]