Hjälp veterinären hjälpa bättre

Nyheter
Hur veterinären bäst bemöter lantbrukaren är frågan för ett pågående examensarbete vid veterinärprogrammet.