Står stadigt på flera ben

Vi mjölkbönder

På Herrsäter gård finns flera ben att stå på. Förutom mjölkproduktion även uppfödning av stutar, samt gårdsbutik med lokala produkter.