Färre kor och färre mjölkföretag

Nyheter
Antalet mjölkföretag i Sverige fortsätter att minska. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik.