Så kan markkartering öka skördarna

Växtodling

Intresset för markkartering har ökat de senaste åren. Det beror delvis på krav från mejerierna, det är också ett användbart hjälpmedel i växtodlingen.