Stegvis avvänjning minskar stress i ko-kalv-system

Forskning

Att låta kalven gå kvar med kon efter födseln kan ge ökad välfärd för ko och kalv genom att de får utföra naturliga och högt motiverade beteenden. Men det är också kopplat till en mer utmanande avvänjning.