Vi borde lagra mer och tänka långsiktigt

Spaning
För att öka livsmedelsberedskapen behöver alla aktörer i kedjan hjälpas åt, skriver Svenska vallföreningens ordförande Per Rudengren i sin spaning.