Företagandet – en livsstil

Opinion
Är mjölkföretagandet en livsstil eller ett jobb? Kring det resonerar Lisbeth Karlsson i sin ledare.