Ultraljud hittar tidigt kalvar med lunginflammation

Forskning
Undersökning med ultraljud gör att lunginflammation hos kalvar kan hittas tidigare. Det ökar chansen för att rätt kalvar blir behandlade och att behandlingen ger effekt.