Detaljbild av juver.

Vanligt med mastitbakterier hos nykalvade kvigor

Forskning

En femtedel av nykalvade kvigor i en studie hade bakterieinfektion i minst en juverdel. Staphylococcus chromogenes var det vanligaste fyndet.

Obduktion av kor är bra i det förebyggande djurhälsoarbetet

Obduktion av kor bra hjälp i hälsoarbetet

Djurhälsa

Med obduktion av kor går det att fastställa orsaken till att en ko har dött. En finsk studie visar att den informationen kan användas till att utveckla metoder för att sänka dödligheten.

1100 kor och inga mastiter

Nyheter
Under en period i januari var det fullständigt fritt från mastiter i den stora besättningen på Vadsbo mjölk utanför Mariestad.