Även gamla döda kor väcker varma känslor. Här är porslinskon som gjordes efter 274 Tora.

Även döda kor väcker varma känslor

Spaning

En porslinsko kan väcka både stor nyfikenhet och varma känslor. Det fick Husdjurs reporter erfara genom ett oväntat arv.

Claes Jonsson lyfter i sin spaning fram att mejerier och kooperationer behöver stå upp för mjölk- och köttproduktionen.

Claes Jonsson: Våga stå upp för kon

Spaning

Kor och mjölk har varit viktig för människors utveckling och fortlevnad. På senare år ifrågasätts dock mjölk och kött allt mer och därför behöver mejerier och övrig kooperation står upp för oss mjölkbönder.

Harpsunds kor bryr sig inte om politik

Husdjur 75 år
Oavsett vem som är statsminister i Sverige fortsätter korna på Harpsund att producera mjölk årets alla dagar. Följ med Husdjur på besök på den anrika gården som ligger precis bredvid maktens högborg.