Djurhälsa i fokus på Labbarps gård

Tema djurhälsa i senaste Husdjur

Nyheter
Trenden för allt friskare mjölkkor fortsätter. I Husdjurs djurhälsotema träffar vi två gårdar som arbetar hårt med kalv- och juverhälsan. Vi tittar också närmare på mykoplasma, en svårutrotad bakteriesjukdom som kan ge höga kostnader i en smittad besättning.

Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Forskning
Stora regionala skillnader i andelen gårdar infekterade med Mycoplasma bovis visades i en tankmjölksundersökning av Sveriges alla mjölkbesättningar.