Ulla vill göra gott för Norrland

Porträtt
Den egna besättningen har hög produktion, men Ulla Bergström ser fortfarande förbättringspotential. Potential ser hon också i Norrmejerier, företaget hon leder som ordförande.