Ensilage alternativ till att tröska åkerböna

Forskning
Helsädesensilage på åkerböna kan höja avkastningen, men kan inte ersätta raps som proteinfodermedel. Det visar en finsk studie.

Risk för brist på ekofoder

Nyheter
Det finns risk för brist på ekologiskt proteinfoder till hösten. Orsaken är hinder i produktion och transport till följd av coronapandemin.