Ny tid kräver nya råd

Företag
Rådgivning är en central del för många mjölkföretag. Men i och med att företagen växer och omvärlden förändras, ställs nya krav på rådgivningen.