Ny tid kräver nya råd

Företag

Rådgivning är en central del för många mjölkföretag. Men i och med att företagen växer och omvärlden förändras, ställs nya krav på rådgivningen.