Träntorps nyckfulla drottning

Kor vi minns
Den okrönta drottningen bland de 150 årskorna på Träntorp heter 1544 Johanna. Hon bestämmer allt, från var korna ska beta till i vilken ordning de ska mjölkas och i vilket liggbås de får ligga.