Bättre smittskydd kan bromsa spridning av RS-virus

Forskning

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (RS) orsakar luftvägssjukdom hos nötkreatur och uppträder ofta i form av besättningsutbrott. Det är inte helt klarlagt hur viruset sprids och hur det överlever under perioder när få infektioner upptäcks. Text: Sara Hägglund, forskare, och JF Valarcher, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet Ett forskningsprojekt designades därför för att hitta smittvägar mellan olika besättningar och län, samt […]