Bättre smittskydd kan bromsa spridning av RS-virus

Forskning

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (RS) orsakar luftvägssjukdom hos nötkreatur och uppträder ofta i form av besättningsutbrott. Det är inte helt klarlagt hur viruset sprids och hur det överlever under perioder när få infektioner upptäcks.

Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Forskning
Stora regionala skillnader i andelen gårdar infekterade med Mycoplasma bovis visades i en tankmjölksundersökning av Sveriges alla mjölkbesättningar.