Fler kor per gård, men färre gårdar

Nyheter

Antalet mjölkgårdar har minskat med 149 stycken sen ett år tillbaka. Även mjölkkorna blir färre, även om antalet kor per gård har ökat. Jordbruksverkets senaste koräkning, gjord i december 2022, visar på små förändringar i antalet nötkreatur. Men den långsiktiga trenden fortsätter med något färre mjölkkor och fler dikor. Det totala antalet nötkreatur i Sverige […]

Färre kor och färre mjölkföretag

Nyheter

Antalet mjölkföretag i Sverige fortsätter att minska. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik.

Antalet mjölkföretag under 3000

Nyheter

Antalet mjölkföretag i Sverige har nu sjunkit under 3000-strecket. Det visar Jordbruksverkets senaste statistik. Samtidigt klev snittbesättningen över 100 kor.