Fyra unga mjölkbönder står på ett körbart foderbord i en nybyggd ladugård för mjölkkor.

Bygg för mjölkkor, sinkor och ungdjur i Husdjur 12

Nyheter

I årets sista nummer av Husdjur är byggandet i fokus. Vi har besökt byggen för tre olika delar av mjölkproduktionen. Vi möter också Amanda Säll, vinnaren av Årets Ungdomsdiplom, samt den kanadensiske mjölkprofilen Gert Schrijver som värnar landets kvotsystem.