En bra relation mellan lantbrukare och veterinär gör det lättare att vara restriktiv med antibiotika utan att det leder till konflikter.

Bra kunna prata om antibiotika

Forskning

En bra relation mellan lantbrukare och veterinär gör det lättare att vara restriktiv med antibiotika utan att det leder till konflikter. Det visar en svensk intervjustudie.

Hjälp veterinären hjälpa bättre

Nyheter
Hur veterinären bäst bemöter lantbrukaren är frågan för ett pågående examensarbete vid veterinärprogrammet.