Virtuella stängsel testas i Sverige

Nyheter
Redan inför nästa sommar kan det bli möjligt med dispens för virtuella stängsel för nötkreatur på bete i Sverige.