Bättre smittskydd kan bromsa spridning av RS-virus

Forskning

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (RS) orsakar luftvägssjukdom hos nötkreatur och uppträder ofta i form av besättningsutbrott. Det är inte helt klarlagt hur viruset sprids och hur det överlever under perioder när få infektioner upptäcks.

Antikroppar efter BRSV avtar snabbt

Forskning
Mängden antikroppar sjunker snabbt efter infektion med BRSV. Det visar ett examensarbete från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet.