Antikroppar efter BRSV avtar snabbt

Mängden antikroppar sjunker snabbt efter infektion med BRSV. Det visar ett examensarbete från veterinärprogrammet vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Text: Jari Siltenius, leg veterinär, Evidensia djurklinik

Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) orsakar luftvägssjukdom hos både kalvar och vuxna nötkreatur. Sjukdomen kan vara mild eller allvarlig med dödlig utgång. Viruset är mycket smittsamt och utbrott på flera gårdar i samma område är inte ovanligt.

I ett examensarbete undersöktes hur länge nötkreatur har kvar antikroppar mot bovint respiratoriskt syncytialt virus, BRSV, i blodet efter en infektion, samt vilket skydd som djuren får mot återinfektion och virusutsöndring. Dessutom studerades möjligheten att kvantifiera antikroppar i mjölk.

Antikroppar i fyra år

Serum samlades in under 2–4 år efter naturlig infektion, samt före, under och efter återinfektion. Resultaten visade att nötkreatur har låga och varierande halter av antikroppar i blodet i minst fyra år efter en genomgången infektion. Antikroppsnivåerna steg efter infektion och sjönk sedan till låga nivåer redan efter cirka ett år. Dessa skyddade inte korna från att bli återinfekterade eller utsöndra virus. Återinfektionen orsakade dock inte allvarlig sjukdom och inga djur dog i besättningen. Även i de frysta mjölkproverna kunde antikroppar påvisas upp till fyra år efter primärinfektion. Det gick däremot inte att kvantifiera mängden antikroppar på individnivå.

Ny pusselbit om BRSV

Sammanfattningsvis bidrar kunskapen från detta examensarbete till en ökad förståelse för hur antikroppsskyddet hos nötkreatur ser ut efter en naturlig infektion av BRSV. Förhoppningen är att denna kunskap i framtiden kan bidra till förbättrade strategier för diagnostik och vaccination, för att helt kunna undvika smittspridning. Undersökningen baseras i sin helhet på ett fåtal individer, därför bör resultaten bekräftas i större studier.