Flera riskfaktorer för digital dermatit

Lösdrift är den enskilt största riskfaktorn för digital dermatit. Det visar en studie som undersökt riskfaktorer i norska besättningar.

Text: Frida Åkerström, expert klövhälsa, Växa

Digital dermatit (DD) är ett smittsamt klöveksem som orsakar smärta, hälta och sämre djurvälfärd. Tidigare forskning har visat att sjukdomsutvecklingen troligen är beroende av flera olika faktorer såsom infektion av en speciell bakterie (Treponema), golvhygien, olika managementrutiner, genetik och djurens immunstatus.

DD är vanligt förekommande i näst intill alla länder med intensiv mjölkproduktion och de senaste 20 åren har det börjat bli ett allt större problem även i köttbesättningar.

Lösdrift största riskfaktorn

I en nyligen publicerad norsk studie har man tittat på totalt 559 norska mjölkbesättningar där 113 var DD-positiva och 446 var DD-negativa. Dessa besättningar jämfördes för att hitta riskfaktorer. 96 procent av drabbade besättningar var lösdrifter och därmed var det den största riskfaktorn.

I den senaste genomgången av svensk kokontrolldata hade 73 procent av svenska lösdriftsbesättningar ett eller flera fall av DD jämfört med endast 28 procent av uppbundna besättningar.

Djurinköp ökar risken

Bland de norska lösdrifterna fanns en högre risk för DD om man hade köpt in djur de senaste fem åren. Ju fler djur en besättning hade köpt in, desto högre var även risken för DD. Helt golv var också en riskfaktor för DD jämfört med spaltgolv.

Resultaten stärker smittskyddsrekommendationerna att ta reda på klövhälsostatus hos den besättning och hos de individuella djur man köper in.

Fakta/riskfaktorer

  • Inköp av djur – Risk för att få in smitta i besättningen.
  • Lösdrift – Ökad risk för smittspridning inom besättningen.
  • Helt golv – Oftast svårare att hålla bra hygien på ett helt golv än på ett spaltgolv.

Källa: Lina Ahlén m.fl: A case–control study regarding factors associated with digital dermatitis in Norwegian dairy herds | Acta Veterinaria Scandinavica | Full Text (biomedcentral.com)