Mykoplasma nästan bara i södra Sverige

Stora regionala skillnader i andelen gårdar infekterade med Mycoplasma bovis visades i en tankmjölksundersökning av Sveriges alla mjölkbesättningar.

Text: Emma Hurri, doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU, Bitr. statsveterinär, SVA

Mycoplasma bovis ger upphov till allvarliga infektioner hos nötkreatur, som lunginflammation, juverinflammation och ledinflammation. 2011 upptäcktes en ny typ av bakterien i södra Sverige. Sedan dess har förekomsten ökat och infektionen orsakat främst lunginflammation hos kalvar och ungdjur. M. bovis leder ofta till kronisk sjukdom, vilket medför både lidande för djuren och ekonomiska förluster.

I en studie undersöktes förekomsten av antikroppar mot M. bovis i tankmjölk hos alla svenska mjölkgårdar. Studien visade att 4,8 procent av gårdarna hade antikroppar mot bakterien, men de regionala skillnaderna var stora, se även kartbild.

Källa: Hurri E, Ohlson A, Lundberg Å, Aspán A, Pedersen K, Tråvén M. 2022.

De tankmjölkspositiva gårdarna återfanns i Götaland, med undantag från en gård i Uppland, Svealand. Skåne hade den högsta andelen tankmjölkspositiva gårdar (20 procent) följt av Kalmar med 13 procent positiva.

Det gick även att se att antikroppar i tankmjölken var vanligare i större besättningar. Antikroppspositiva besättningar hade också högre dödlighet bland kalvar i åldern 2–6 månader och ungdjur 6–15 månader.

Sverige har fortfarande ett gynnsamt läge med många fria besättningar. Det är av yttersta vikt att förhindra smittspridning med hjälp av provtagning och analys av antikroppar. Ett ökat smittskydd vid inköp av djur och vid andra djurkontakter krävs också för att mota Bovis i grind.

Källa:

https://doi.org/10.3168/jds.2021-21390

Hurri E, Ohlson A, Lundberg Å, Aspán A, Pedersen K, Tråvén M. 2022. Herd-level prevalence of Mycoplasma bovis in Swedish dairy herds determined by antibody ELISA and PCR on bulk tank milk and herd characteristics associated with seropositivity. Journal of Dairy Science 105.