Stabilt läge för antibiotika

Användningen av antibiotika till nötkreatur är fortsatt låg i Sverige. Det gäller även förekomsten av resistenta bakterier, visar den senaste Swedres-Svarm-rapporten.

Text: Ylva Persson, biträdande statsveterinär, Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Förekomsten av resistens bland bakterier från djur har under många år varit stabilt låg. För nötkreatur är läget mycket gott och till exempel luftvägsinfektioner kan i stor utsträckning behandlas med vanligt bensylpenicillin. Resistens hos mastitbakterier är ovanligt men penicillinresistens förekommer hos en del koagulasnegativa stafylokocker (KNS). Resistens hos tarmbakterien E. coli förekommer hos unga kalvar.

Låg användning av antibiotika

Inom veterinärmedicinen har antibiotikaförsäljningen minskat kraftigt sedan mitten av åttiotalet för att de senare åren ha stabiliserats på en jämförelsevis låg nivå. För nötkreatur är användningen mycket låg och så kallat smalspektrigt penicillin används i nästan 90 procent av fallen.

Försäljning av antibiotika som bör användas särskilt restriktivt (fluorokinoloner, tredje generationens cefalosporiner) förekommer nästan inte alls till nötkreatur. I princip all antibiotikaanvändning förskrivs till enstaka nötkreatur och inte till grupper. I många andra länder är gruppbehandling av kalvar mycket vanligt och det innebär att både friska och sjuka djur behandlas.

17 procent av humananvändningen

Djurhållningen beskylls ofta för att använda betydligt mer antibiotika än humansjukvården. Så är inte fallet i Sverige. Under 2021 såldes 53,3 ton antibiotika för behandling av människor och 9,0 ton för behandling av djur.

Fakta Swedres-Svarm

  • Swedres-Svarm står för Swedish Antibiotic Sales and Resistance in Human Medicine and Swedish Veterinary Antibiotic Resistance Monitoring.
  • Rapporten redovisar antibiotikaanvändning och resistensläge inom djur- och humanvården i Sverige. Rapporten ges ut årligen av Statens veterinärmedicinska anstalt och Folkhälsomyndigheten.