Värmelampa bra för kalvars tillväxt

Temperaturen i stallet, samt användning av värmelampa, påverkar tillväxten hos nyfödda kalvar. Kalvtäcken ger ingen direkt effekt på tillväxten. Det visar en brittisk studie.

Nyfödda kalvar är känsliga för värmeförlust. I en brittisk studie utvärderades effekten av att använda värmelampa och/eller kalvtäcke i relation till kalvarnas genomsnittliga tillväxt per dag. Studien räknade även in data från tidigare försök, när det gäller stalltemperaturens betydelse för tillväxten.

79 kalvar från en brittisk gård ingick i studien. De delades vartefter de föddes in i fyra grupper: inget täcke eller värmelampa, täcke utan värmelampa, värmelampa utan täcke samt både täcke och värmelampa. Studien utfördes mellan januari och april.

Resultaten visade att kalvar som stod under en 1 kilowatts värmelampa hade en ökad tillväxt på 0,09 kilo per dag. En ökning av stalltemperaturen innebar en ökning i tillväxt med 0,03 kilo per dag och grad. Användning av kalvtäcke gav ingen effekt på tillväxten, vilket överensstämmer med tidigare forskning.

Eftersom kalvar gärna ligger på uppvärmda platser drar forskarna slutsatsen att det även kan finnas välfärdsaspekter i att använda värmelampa. Det behövs dock studier som visar om den ökade tillväxten kan motivera kostnaden för lamporna, samt även hur det påverkar säkerheten i stallet.

Fakta

Kalvarna i studien bestod av 55 holstein/anguskorsningar, 8 holstein och 5 holstein/belgian bluekorsningar.

Födelsevikten var mellan 43,15 och 46,53 kilo och vikten vid den andra vägningen vid i genomsnitt 19 dagars ålder var mellan 55,48 och 58,9 kilo.

Källa: Journal of Dairy Science