Bra kunna prata om antibiotika

En bra relation mellan lantbrukare och veterinär gör det lättare att vara restriktiv med antibiotika utan att det leder till konflikter. Det visar en svensk intervjustudie.

Text: Hedvig Gröndal, forskare vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Ur ett internationellt perspektiv används väldigt lite antibiotika för lantbrukets djur i Sverige. Internationella studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen mellan veterinär och lantbrukare negativt.

För att få kunskap från Sverige genomfördes en intervjustudie på SLU med 21 veterinärer om antibiotikaanvändning för kor.

Viktigt att förklara

Veterinärerna beskrev att väletablerade relationer med lantbrukare ofta bidrar till restriktiv antibiotikaanvändning. Såna relationer skapar tillit till veterinärens bedömningar, en delad förståelse om när antibiotika behövs och förutsättningar för konstruktiva diskussioner mellan veterinärer och lantbrukare.

Att komma överens om antibiotikaanvändning, och att få lantbrukare att känna sig lyssnade på, beskrev veterinärerna som centralt. Detta kräver ibland ansträngningar – till exempel kan veterinärerna behöva motivera sin restriktiva antibiotikaanvändning, eller öppna dörren för antibiotika längre fram om djuret inte blir friskt.

Nya relationer svårare

Konflikter med lantbrukare om antibiotika är enligt veterinärerna sällsynta men sker oftast när de kommer till lantbrukare som de inte vanligtvis arbetar med. Sammanfattningsvis visar studien att relationen mellan veterinär och lantbrukare har betydelse för antibiotikaförskrivning och den indikerar att man bör värna att sådana relationer blir långvariga.

I korthet

  • Utländska studier visar att restriktiv antibiotikaanvändning kan påverka relationen mellan veterinär och lantbrukare negativt.
  • Veterinärer anser att väletablerade relationer bidrar till restriktiv antibiotikaanvändning.
  • Veterinärer har strategier för att vara restriktiva med antibiotika utan att detta leder till konflikter.

Källa: Trust, agreements, and occasional breakdowns: Veterinarians’ perspectives on farmer-veterinarian relationships and use of antimicrobials for Swedish dairy cattle – Journal of Dairy Science