Skogen kan ge nödfoder vid grovfoderbrist

I tider av grovfoderbrist finns behov av att finna andra råvaror att ersätta ensilaget med. Träspån från inhemska trädslag kan vara ett alternativ visar två olika försök.

Illustration Andrea Stolt
Foto Linda Grimstedt

Text: Johanna Karlsson, foderexpert, Växa

Nästan 70 procent av Sveriges yta består av skog och därför är det en mycket tilltalande råvara för inhemsk tillverkning av nödfoder. Försök med träspån visar att aspspån verkar kunna ersätta en viss del av gräsensilaget i foderstaten utan att foderintaget påverkas negativt.

I ett försök i Sverige och ett försök i Norge har forskare utfodrat kor i mittlaktation 19 respektive 28 procent aspspån på torrsubstansbasis (figur 1). Aspspån blandades med kraftfoder vid utfodring. Korna producerade då 26 respektive 22 kilo mjölk per dag i de två försöken (Eriksson mfl., 2022; Prestløkken & Harstad, 2019). Asp är det näst vanligaste lövträdet i Sverige och utgör cirka 2 procent av det totala virkesförrådet.

Foderintag samt mjölkavkastning i två olika försök där korna utfodrades aspspån.

Björk, vårt vanligaste lövträd, utgör hela 12 procent av det totala virkesförrådet. Dock har björk sämre smältbarhet jämfört med asp. Men när björkspån behandlas med ångexplosion förbättras fodervärdet betydligt och når i smältbarhetsförsök samma nivå som ammoniakbehandlad halm (Kidane mfl., 2022).

Vid ångexplosion sprängs cellerna inifrån och metoden används ibland för att öka effektiviteten vid produktion av biogas.

I dag finns ingen storskalig anläggning för ångexplosion av träspån för foder i Sverige. Man har heller ännu inte undersökt hur ångexploderat björkspån påverkar foderintag eller mjölkproduktionen.

Sammanfattningsvis får vi vänta innan vi vet om behandlad björk kan vara ett gångbart framtida nödfoder. Men redan i dag finns stöd för att man kan använda aspspån för att ersätta en del av gräsensilaget vid grovfoderbrist.

Källor

Eriksson mfl., Aspen wood or aspen bark as substitution for grass silage in dairy cow diets. Sidor 113-115 I https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/konferenser/nfsc/nfsc2022/nfsc-2022-proceedings.pdf

Kidane, mfl., Feeding value of processed birch measured in vitro, in sacco and in vivo. Sidor 86-88 i

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/konferenser/nfsc/nfsc2022/nfsc-2022-proceedings.pdf

Prestløkken & Harstad. Wood products as emergency feed for ruminants. Sidor 75-78 i https://www.slu.se/globalassets/ew/org/inst/huv/konferenser/nfsc/nfsc2019/nfsc-proceedings-2019-06-05-torsten-eriksson.pdf