En mjölkbil med släp framför silotornen på Umeå mejeri.

Norrmejerier efter cyberangreppet: ”Ett angrepp på Sverige”

Nyheter

Cyberangreppet mot Norrmejerier kommer att innebära ett tungt ekonomiskt bakslag för föreningen. Vd Gerhard Bley ser även händelsen som ett angrepp på svensk livsmedelsförsörjning.

Råd om teknikplan i Husdjur 5

Nyheter

Avancerad teknik fortsätter att öka i betydelse på de svenska mjölkgårdarna. Det är dags att skaffa sig en teknikplan, anser experterna. Vi reser till Ljusdal och Vallens gård, där tekniken och personalen är en viktig kombination. Vi möter också den svenska gården som släcktes i en hackerattack och berättar hur du kan skydda ditt företag från it-relaterade skador.

Nya smittskyddsregler inför djurutställningen på Elmia

Nyheter

Rutinerna för djurens hälsa och välfärd vid djurutställningen på Elmia är klara. I dem ingår veterinärbesiktning och provtagning för mykoplasma.

Baletite och SilotitePro minskar ensilageförlusterna

Annons

Genom att placera en svagfödd kalv på rumpan med både bak- och framben riktade framåt kunde Yvonne och Ulf Magnusson rädda den till livet. Det är ett av flera bra knep för att få igång kalvar som fått en tuff start.

Experternas knep räddade svagfödd kalv

Nyheter

Genom att placera en svagfödd kalv på rumpan med både bak- och framben riktade framåt kunde Yvonne och Ulf Magnusson rädda den till livet. Det är ett av flera bra knep för att få igång kalvar som fått en tuff start.

Val till Europaparlamentet

Så tänker partierna om jordbruket inför EU-valet

Nyheter

Den 9 juni är det dags för EU-valet, alltså valet till Europaparlamentet. Av 705 platser ska Sverige fylla 21. I dag är det samma partier som sitter i den svenska riksdagen som också har mandat i EU-parlamentet*, men även flera mindre partier ställer upp med kandidater. I en stor enkät har Husdjur frågat de partier som i dag har platser i parlamentet hur de vill driva jordbrukspolitiken de kommande fem åren.

Tre flickor med varsin kvigkalv

Bohuskvigan 2024 samlade unga ekipage

Nyheter
Utställningen Bohuskvigan samlade kvigor av tre raser och nästan 30 tävlande i showmanship.
Helikopter med flygande veterinärer landar i en hästhage.

Flygande veterinärer kommer tillbaka

Nyheter

Förra året genomförde Distriktsveterinärerna ett pilotprojekt med flygande veterinärer med hjälp av helikopter. Nu står det klart att projektet får en uppföljning i sommar.

Branschen samlas i ny mjölkdelegation

Nyheter

LRF Mjölkdelegation återuppstår efter sex år. Mejerier, husdjursföreningar och LRF går samman för att skapa en mer enhetlig röst för den svenska mjölkbranschen.

Vallskörd på Stenvallens lantbruk. Här hackas vallen under skörden.

Vall och bete i fokus i årets fjärde nummer av Husdjur

Nyheter

På temat vall och bete möter vi gårdar som spolar diken för en högre skörd, där förberedelserna inför skörden börjar i februari och där betet sker på kornas villkor. Vi skriver också om delad kvävegiva och presenterar finalisterna i Årets Vallmästare.

Svartvita kor som galopperar mot kameran på en grön äng. Illustrerar artikel om betestävling.

Betestävling ska lyfta betet

Bete

För första gången kommer det i år att bli en betestävling i Sverige. Det är EU-projektet Grazing 4 Agro Ecology som genomför tävlingen i de åtta länder som medverkar.