Praktiska erfarenheter av Maxammon

Nyheter

För den som vill lagra spannmål som inte är torkad gäller det att ha koll på såväl vattenhalt som dosering av tillsatsmedel. En ny metod med enzymer och urea som använts några år i Norge, har nu också kommit till Sverige.

Vad kan mjölken lära av skogen?

Nyheter

Det finns flera paralleller mellan mjölken och skogen när branscherna är under lönsamhetspress. Till exempel vikten av att följa nyckeltal över produktiviteten, att optimera framför att maximera volymen och att skapa resultatet med hjälp av sina anställda.

Fonterra höjer prognosen

Nyheter

Det ljusnar på den internationella marknaden. Även Fonterra höjer sin prognos för mjölkpriset till sina leverantörer i Nya Zeeland.

Nya Husdjur i brevlådan

Nyheter

Tack för alla synpunkter, idéer och tankar som vi har fått ta del av, till oss direkt på Elmia eller via mail, telefon. Hoppas ni fortsätter att tycka till – det är era tankar som ger oss inspiration och vägleder oss bland alla idéer vi själva har.

Om Husdjur

Nyheter

I över 60 år har Husdjur varit en tidning som riktat sig direkt till mjölkföretagarna. Vi kommer även fortsättningsvis ha tema mjölk – i alla nummer.

FN betonar mjölkens roll

Nyheter

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Internationella mejerifederationen, IDF, undertecknade en deklaration om mjölkens roll för en hållbar framtid vid IDF World Dairy Summit i Rotterdam den 19 oktober. Globalt har mjölken stor betydelse för livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning.