Välutnyttjade maskiner sänker foderkostnaden

Nyheter

Maskiner står för en stor del av kostnaderna i lantbruket. För att nå lönsamhet är det avgörande att maskinkapitalet är väl utnyttjat. Eget ägande, samägande eller maskinstation – en bra koll på kostnaderna för maskiner är ett första steg.

Allt fler mjölkbönder slutar

Nyheter

Aktuell siffra för antalet mjölkbönder i juli är 3 971. Därmed har Sverige gått under 4 000 mjölkbönder. I genomsnitt har en mjölkgård per dag avvecklat sin produktion de senaste två månaderna.

Arla höjer mjölkpriset med 20 öre

Nyheter

Från den 1 oktober höjer Arla a contopriset med 20 öre vilket är den största höjningen sedan juni 2010.

Viktigt söka stöd för rätt volym

Nyheter

För den som har sökt, eller planerar att söka EU:s stöd för minskad mjölkproduktion är det viktigt att pricka rätt i den volym man söker för. Det blir avdrag på stödet om man minskar med 20 procent lägre volym än det man sökt för.

EU:s stödpaket för mjölken får kritik

Nyheter

Att EU nu kommer med ett mjölkminskningsstöd är sent eftersom mjölkmarknaden redan har börjat vända. Dessutom ifrågasätts det för svensk del eftersom mjölkinvägningen redan minskar här.

Nya Husdjur i brevlådan

Nyheter

Tack för alla synpunkter, idéer och tankar som vi har fått ta del av, till oss direkt på Elmia eller via mail, telefon. Hoppas ni fortsätter att tycka till – det är era tankar som ger oss inspiration och vägleder oss bland alla idéer vi själva har.

Om Husdjur

Nyheter

I över 60 år har Husdjur varit en tidning som riktat sig direkt till mjölkföretagarna. Vi kommer även fortsättningsvis ha tema mjölk – i alla nummer.

FN betonar mjölkens roll

Nyheter

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och Internationella mejerifederationen, IDF, undertecknade en deklaration om mjölkens roll för en hållbar framtid vid IDF World Dairy Summit i Rotterdam den 19 oktober. Globalt har mjölken stor betydelse för livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning.