Sätt mål för din verksamhet

Opinion

Framgångsrika idrottare skapar sig tidigt en målbild om vad de vill uppnå. Sen börjar det hårda arbetet med att nå dit. Läs Lisbeth Karlssons ledare om hur mjölkproduktionen kan inspireras av idrotten.

Dags att ta tjuren vid hornen

Opinion

Användningen av egen tjur är lite av en offentlig hemlighet. Ingen pratar om det, men gårdstjurarna står för var sjätte kalv. Det skriver Ann Christin Olsson om i ledaren.

Visa varför mjölken hör framtiden till

Opinion

Ska mjölknäringen vara en del av framtiden, behöver samhället förstå varför det är en bra idé. Det skriver Linda Grimstedt i sin ledare om att berätta fakta så att folk förstår.

Dags för mjölken att kötta på

Opinion

Mjölkstatistiken går att tolka både positivt och negativt, lite beroende på vilket tidsperspektiv man har. Om detta skriver Ann Christin Olsson i sin ledare.

Ledare: 1800-talsnivå Stefan Löfven!

Opinion

I och med avskaffandet av rollen som landsbygdsminister organiseras den svenska jordbrukspolitiken på samma vis som på 1800-talet, skriver Linda Grimstedt i sin ledare.

Efter regn kommer (för mycket?) sol

Opinion

Det är lätt att känna ryggen krökas av alla pålagor, regler och krav som lantbruket lyder under. Men ska något prioriteras är det kanske ändå klimatmålen. Det skriver Linda Grimstedt i sin senaste ledare.

Gammal i gården …

Opinion

I ledaren i Husdjur nummer 5 skriver Ann Christin Olsson om den senaste statistiken över mjölkföretagarnas ålder, där andelen äldre mjölkbönder har ökat.

Om vikten av att berätta en bra historia

Opinion

En låg självförsörjning kan hårdraget leda till att människor behöver odla sin egen mat. Med bra exempel kan branschen hjälpa allmänheten att förstå vikten av ett starkt inhemskt jordbruk, skriver chefredaktör Linda Grimstedt i sin ledare.

Fötterna på jorden eller huvudet i molnet?

Opinion

Arla har slutat skicka sitt informationsblad till medlemmarna och Holstein Internationals läsare föredrar en papperstidning. Vad tycker du, går det lika bra att läsa på webben eller är det en papperstidning som gäller?

Goda ledare – ett vinnande koncept

Opinion

Kandidaterna till Årets djurskötare och Årets ungdomsdiplom kommer ofta från gårdar som arbetar med ledarskapet. Kring det reflekterar Lisbeth Karlsson i sin ledare.