Ta med det goda från pandemin till framtiden

Spaning

Den dialog mellan kock och bonde som har utvecklats de senaste åren har också utmanats och förstärkts. Vi har fått större förståelse för varandras arbete och situation. Det skriver krögaren Fredrik Eriksson i en spaning för Husdjur.

Kompetenslyft behövs för att möta nya eran

Spaning

Den som vill bli en vinnare i den nya teknikeran behöver vidareutbilda sig. Sverige borde kraftsamla i ett kunskapslyft, skriver Per Frankelius i sin spaning.

Jag finns där – dygnet runt

Spaning

Spaningen i Husdjur nummer 9 är skriven av Jessica Olsson, distriktsveterinär och ko-nörd med starkt framtidstro.