Ett gott rykte ökar chansen till bra personal

Spaning
Ett rykte om att företaget tar väl hand om sin personal och samtidigt också ställer krav, ger en positiv bild av företaget. Det skriver Lena Andersson från Gröna arbetsgivare i sin spaning för Husdjur.
Margareta Emanuelson på foderbord. Arrangör av mjölkveckan.

Mjölken har en given plats i ett hållbart livsmedelssystem!

Spaning
Antalet mjölkgårdar minskar i Sverige i snabb takt och det får konsekvenser för livsmedelsförsörjningen och vår levande landsbygd. För att motverka utvecklingen behövs flera insatser, bland annat forskning. Det skriver Margareta Emanuelson, SLU, i sin spaning.

Vi borde lagra mer och tänka långsiktigt

Spaning
För att öka livsmedelsberedskapen behöver alla aktörer i kedjan hjälpas åt, skriver Svenska vallföreningens ordförande Per Rudengren i sin spaning.

Tankar om mjölktankar

Spaning
Kunskap och vilja krävs för att skapa tillväxt i mjölkbranschen. Att skapa viljan är allas vårt ansvar, skriver Marita Wolf i sin spaning.

Se bönderna som en del av krisberedskapen

Spaning
En framtid där såväl politiker som konsumenter har insett värdet av en stark livsmedelsproduktion i Sverige. Det är en framtid jag vill jobba för. Det skriver Emma Svensson i sin spaning.

Zambisk mjölk en framtidsbransch

Spaning
På två år har Charity Moongas familjejordbruk växt från 3 till 14 kor. I Husdjur berättar hon om den spännande utvecklingen för mjölkbönder i Zambia.

Roligt att vara bonde och fint att vara ko!

Spaning
1938 ansågs det bra att mjölken var tidskrävande eftersom den skapade jobb på landsbygden. Hur synen på mjölknäringen kommer att bli i framtiden är det ingen som vet, skriver forskaren Carin Martiin i en spaning för Husdjur

Ta med det goda från pandemin till framtiden

Spaning
Den dialog mellan kock och bonde som har utvecklats de senaste åren har också utmanats och förstärkts. Vi har fått större förståelse för varandras arbete och situation. Det skriver krögaren Fredrik Eriksson i en spaning för Husdjur.

Kompetenslyft behövs för att möta nya eran

Spaning
Den som vill bli en vinnare i den nya teknikeran behöver vidareutbilda sig. Sverige borde kraftsamla i ett kunskapslyft, skriver Per Frankelius i sin spaning.

Jag finns där – dygnet runt

Spaning
Spaningen i Husdjur nummer 9 är skriven av Jessica Olsson, distriktsveterinär och ko-nörd med starkt framtidstro.