Vad kan mjölken lära av skogen?

Det finns flera paralleller mellan mjölken och skogen när branscherna är under lönsamhetspress. Till exempel vikten av att följa nyckeltal över produktiviteten, att optimera framför att maximera volymen och att skapa resultatet med hjälp av sina anställda.