1100 kor och inga mastiter

Under en period i januari var det fullständigt fritt från mastiter i den stora besättningen på Vadsbo mjölk utanför Mariestad.

Text, Foto Lisbeth Karlsson

Vadsbo Mjölk är en av de största mjölkgårdarna i Sverige.
För tre år sedan hade de cirka 22 procent mastiter, idag cirka 7-8 procent men antalet fortsätter att minska.
Henrik Larsson är ladugårdsförman på Vadsbo. Han menar att den förbättrade juverhälsan beror på flera saker.

De har arbetat systematiskt med förebyggande djurhälsovård och gjort många förändringar av rutiner.
För tre år sedan satt de även in ett system, som med värmekänsliga kameror, registrerar förändringar i juvrets temperatur.

Läs mer om Vadsbo och deras arbete med mastiter i Husdjur nr 3.