Årets vallfoder: Lägre energi och mer protein

En del gårdar har brist på vallfoder på grund av torkan och hoppet sätts till en tredje- eller fjärdeskörd. Årets förstaskörd har lägre energi och mer protein än normalt. Höga värden av kalium, kalcium och nitrat behöver man också ta hänsyn till.

Porträtt Kicki Markusson– Trenden i år är lite lägre energi än normalt och högre råprotein, sa Kicki Markusson, produktionsrådgivare på Växa Sverige, vid en lantbrukarträff i går på Murboannas Ost i Borlänge i södra Dalarna.

De som var tidigast ute vid förstaskörden, den 4-10 juni, fick bra värden med 10,8 MJ och 180 gram råprotein per kilo ts. För de som skördade veckan därefter hade energin sjunkit till 10,5 och även råproteinet var lägre. För de som var senare ute rasade näringsvärdena snabbt med flera analyser som låg nere i 9,5 MJ.

Extra viktigt att tänka på i år är mineralbalansen i foderstaten, då det kan vara ganska mycket kalium och kalcium i vallfodret. Det ger ett högt CAB-värde som ökar risken för kalvningsförlamning vid utfodring av sinkor. Även nitrat är något att hålla koll på. Ensilage med analysvärden över 3 g/kg ts nitrat bör ej ges som enda foder. Vid värden över 6 ska man betrakta det som ett riskfoder. Detta gäller framför allt om ensilaget ges som enda foder, vilket till exempel kan vara fallet med kvigor.

– Ja har sett värden över 9. Det handlar om stressat gräs, som fått mycket kväve.

Om det varit en period med torka och sedan kommer regn kan det blir mycket nitrat i gräset, som sedan kan omvandlas i djuret och ge nitritförgiftning.

Även södra Dalarna har varit drabbat av torkan. Och hennes råd är att så snart som möjligt inventera vilka mängder som finns hemma. För den som behöver köpa rekommenderade hon proteintipset.se, Blocket samt att prata med sina rådgivare och grannar.

Hon listade flera tips för att hushålla med grovfodret. Husdjur har redan skrivit om en del av dem när vi var med på en gårdsträff i Östergötland i slutet av maj: https://www.vxa.se/husdjur/nyheter/risk-for-liten-forstaskord/

Hon lyfte även fram möjligheten att minska spillet vid lagring och utfodring. I enklare system med till exempel dikor kan spillet vid utfodringen ibland bli stort. Med ett fiberrikt färdigfoder så kan det gå att ge så lite som fyra kilo ts ensilage per mjölkko och dag men man klarar då endast att försörja en ko som mjölkar max 30 kg. Att undvika överutfodring är ytterligare ett sätt att hushålla med grovfodret vid en bristsituation. Att förkorta uppfödningstiden för slaktdjur och gallra tidigare bland kor kan vara ett sätt att minska antalet djur.

– Men ett problem då är de långa slaktköerna, en del har redan kö till efter jul.
Ann Christin Olsson

Årets vallfoderskörd, med andra analysvärden och på vissa håll grovfoderbrist, kan kräva lite extra planering.