Arla höjer med 9,4 öre

Från februari höjer Arla mjölkpriset med 9,4 öre för konventionell mjölk till 340 öre per kilo. Priset för konventionell mjölk ligger kvar på 451 öre per kilo.

Det är sjätte månaden i rad som Arla höjer priset.

Arlas a contopris för konventionell mjölk höjs med 1 eurocent den 1 februari 2017. A contopriset för ekomjölk är oförändrat i alla ägarländer.

-Marknaderna fortsätter att vara starka, med god global efterfrågan. Den milda vintern innebär dock att den globala tillgången på mjölk är något större än väntat, vilket håller nere priserna på mjölkfett något. Priserna på hårdost har också försvagats i Europa under de senaste veckorna. Marknaden för ekoprodukter fortsätter att vara stadig. Utsikterna för de kommande månaderna är stabila, med en svagt positiv trend, säger Patrik Hansson vd Arla i ett pressmeddelande.

Senast ändrad 23 januari 2017