Arla höjer priset

Från och med den 1 juli höjer Arla a contopriset för både konventionell mjölk och ekomjölk höjs med 18,7 öre. Höjningen som görs i alla länder motsvarar 2 eurocent.

Lagren är små. 

-Detta driver upp priserna på smör, ost och andra feta produkter. Marknaden för protein stärks också, men från en låg nivå. Den ekologiska marknaden har visat viss återhämtning, och utsikterna fortsätter att vara stabila. Rörligheten på marknaderna fortsätter att vara mycket stor, och utsikterna för de kommande månaderna är stabila med en möjlig positiv trend, säger Patrik Hansson vd Arla Sverige i ett pressmeddelande.

 Arlas a contopris för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 343,5 öre/kg. A conto-priset för ekologisk mjölk är 425,8 öre/kg.