Arlas valberedning lämnar förslag

Den svenska valberedningen har nu lämnat sitt förslag till ledamöter i Arlas koncernstyrelse.

Valberedningen lämnar sitt förslag till de svenska regionstyrelserna som har möte i nästa vecka. 

De som är föreslagna är: Heléne Gunnarson, Inger-Lise Sjöström, Jonas Carlgren och Åke Hantoft.

Vid representantskapsmötet den 23 maj väljs sedan hela koncernstyrelsen. Ordförande utses av den nya styrelsen. De som sedan väljs sitter perioden 2017-2019 i koncernstyrelsen.