Betet i fokus i Husdjur nr 4

Husdjur nr 4 har vallen och betet i fokus. Läs om produktionsbete och nattbete. Men även om hur det går att bygga båsplatser för 20 000 kr.

På Wäbygård utanför Kristianstad, Skåne, räknar man med betet som ett produktionsbete och korna tappar inte i produktion.

På Vadsbo Mjölk, i Västergötland, med 1 300 helårskor och ekologisk produktion har man börjat med nattbete. Mjölkningsintervallet är 11 respektive 13 timmar så korna får 12,5 timmars utevistelse per dygn.

Nattbete

Anders och Anna Carlsson, Skogsgård, Getinge i Halland utnyttjar betet maximalt från april till oktober. Anders Carlsson menar att de hämtar mer mjölk per hektar på betet än vad de gör på någon annan gröda.

I år satsar Torbjörn Larm på Hangelösa på fasta körspår i vallen. Det tror han ska ge en högre vallskörd och gynna vallen i allmänhet men speciellt klövern eftersom den är mer känslig för körskador.

Vi har även en diskussion kring frågan om man ska slå vallen först och beta sen. Enligt erfarenheter från Storbritannien kan detta öka såväl foderintag som beteskvalitet. Läs om diskussionen och hör gärna av dig till oss om du har erfarenheter kring detta.

I 20 år har Ulf Persson och Bengt Svensson drivit sitt gemensamma företag, Törlan Lantbruk AB, i Halland. Idag har de 275 kor och fem anställda, utöver dem själva. Deras drivkraft är att vara ett lönsamt företag som det ska vara attraktivt att arbeta hos. Det viktigaste för dem är att förändra sig i takt med omvärlden. De säger ”vi befinner oss i en rondell just nu mer 20 olika utgångar. Vi måste göra strategiska val och bestämma åt vilket håll vi vill fortsätta.”

Husdjur har även träffat företagen och entreprenören Anders Ramström, som har byggt en ny lagård för sin ekologiska mjölkproduktion med plats för 220 mjölkande kor. Prislappen per båsplats hamnade på 20 000 kronor. Man har byggt helt i egen regi och satsat på enkla lösningar där man ser en direkt lönsamhet.

Läs om erfarenheter i Husdjur nr 4 från produktionsbeten och nattbete, eller om erfarenheter från att driva företag gemensamt med andra eller hur det går att bygga båsplatser för 20 000 kr.

Välkommen med dina erfarenheter kring vall, bete och mjölkföretagande på e-post husdjur@vxa.se eller telefon 010-471 09 42.