Brist på svenskt smör

Det flaggas för brist på svenskt smör till jul. Samtidigt har smörpriset börjat sjunka på den globala marknaden. En ökad invägning gör att det finns mer mjölk på världsmarknaden.

De som varit speciellt under den här toppen i mjölkpriscykeln är att det är smörfettet som stuckit iväg mest prismässigt, medan skummjölkspulvret inte har följt med upp på samma sätt som under tidigare cykler. Både i Sverige och internationellt är det smöret som hållit uppe mjölkpriset. 

Porträtt Lennart Holmström– På radion igår pratades det om höga smörpriser och undertonen var risken för brist på svenskt smör till jul. Det har redan varit tomt i hyllorna på svenskt smör då och då, säger Lennart Holmström, marknadsexpert på LRF Mjölk.

Världsmarknadspriset på smör var som högst i september och har sedan dess gått ner 20 procent. Sett över längre tid är smörpriserna fortfarande höga.

På kort sikt bedömer han att mjölkpriset har peakat för den här gången och det finns en risk för att det vänder nedåt de närmsta månaderna. Dels beroende på att mjölkinvägningen globalt fortsätter öka, dels beroende på att de internationella priserna börjat gå ner.

Den senaste månaden har veckoinvägningen av mjölk i Sverige fortsatt att ligga på +0,5 procent jämfört med samma period förra året. Så har det sett ut sen augusti. Detta trots att antalet kor minskat något.

– Det har varit en stark utveckling av avkastningsnivån per ko under hösten. Den ligger på +2 procent i Kokontrollen.

Semineringarna ligger på cirka -4 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Samtidigt är investeringsviljan i branschen låg, vilket inte minst förprövningsstatistiken visat de senaste fem åren, se Husdjur 9 2017. Ett faktum är att mjölkinvägningen i Sverige har minskat med 15 procent de senaste 15 åren. Hur invägningen kommer att utvecklas de kommande åren tycker han är svårt att sia om.

– Vi har redan sett en viss effekt av de låga förprövningssiffrorna. Det handlar om framtidstron i branschen.

Under de senaste 15 åren har mjölkinvägningen globalt ökat med 38 procent.

På den globala marknaden är det bra efterfrågan från de stora importländerna. Kina till exempel importerade 26 procent mer under juni till september jämfört med samma period förra året. EU:s konkurrenskraft har dock försvagats genom att euron har stärkts jämfört med dollarn.

Samtidigt ligger mjölkinvägningen på plus i de stora producentregionerna, EU till exempel på plus tre procent och USA på plus två procent.

– Det finns mer mjölk på världsmarknaden.

Bland EU-länderna kan nämnas Italien, Irland och Danmark, med en ökning på 13, 10 respektive 9 procent (augusti 2017 jämfört med 2016). Nederländerna ligger däremot på minus 1,7 procent, troligen på grund av deras hårdare miljörestriktioner.

När det gäller EU:s lager av skummjölkspulver är det bara små volymer som har sålts. Totalt finns 350 000 ton i lager. EU började lagra in pulver för två år sedan, för att dämpa mjölkkrisen, och började bjuda ut de inlagrade mängderna genom ett anbudsförfarande för ett år sedan.

– Det är små volymer som har sålts. Förra gången EU hade stora lager hittade man avsättning genom hjälporganisationer, vilket inte gjorts denna gång.
Ann Christin Olsson

Svenskt smör kan bli en bristvara till jul.