Brittiska bönder behöver SRB

SRB och ProCross har många fördelar som brittiska mjölkbesättningar behöver, bland annat bra halter, bra fertilitet och god hälsa. Det framkom när 15 brittiska bönder besökte mjölkgårdar i Halland.

Diskussionerna runt ProCross var intensiva i Sverige under 2016, men utomlands ökar intresset för korsningsavel. I slutet av februari besökte ett 15-tal mjölkföretagare från Storbritannien Sverige för att kunna bilda sig en uppfattning om SRB-rasen och ProCross.

– Det är första gången som vi gör en sådan här satsning, säger Sven Johnsson, regionchef i ProCross.

Den brittiska gruppen besökte under två dagar bland annat Törlan Lantbruk i Tvååker, Idala lantbruk i Ätran och Skråmered i Våxtorp, där de fick se vilka resultat man kan uppnå med korsningsavel och vilka fördelar SRB-rasen kan bidra med.

– Intresset har börjat växa, speciellt när mjölkpriset går ner och mjölkföretagarna måste se över sina produktionskostnader, sa Chris Stone, representant för ProCross i Storbritannien.

– Av vad jag har sett idag så kommer jag kanske att använda mer SRB i vår besättning, sa Henry Hitchman, ladugårdsförman i en besättning med 350 kor.

En längre artikel kommer i tidningen Husdjurs april-nummer, men redan nu kan du i videon nedan höra vad Chris Stone har att säga.

Lisbeth Karlsson