Dåligt med återväxten

Det finns två utmaningar att hantera för mjölkproduktionen; det måste bli en tillräckligt hög återväxt med kvigor och vi måste hantera den investeringsskuld som uppstått de senaste fem åren, skriver chefsekonom Harald Svensson i senaste Husdjur.

Mjölkpriserna har gått upp med 25 procent det senaste året. Produktionen av mjölk har under sommaren varit ungefär oförändrad jämfört med förra året. Antalet födda mjölkraskalvar har varit avsevärt lägre första halvåret i år, -9 procent jämfört med 2016.

Detta skriver Harald Svensson i senaste numret, nr 9, av Husdjur. Han är chefsekonom vid Jordbruksverket.

Jordbruksverket har nu också ställt samman uppgifter om förprövningarna. De senaste åren har de legat på cirka 5 000 nya platser för mjölkkor under första halvåret. Så blev det även 2017. Vi hoppade över arbetet med att ställa samman siffror för 2014 och 2015, men det finns skäl att tro att siffran blivit densamma. Tidigare år låg nivån på mellan 10 och 15 tusen nya platser. Den nivån bedömdes motsvara det antal som skulle kunna hålla antalet kor ungefär oförändrat, skriver Harald Svensson i sin Affärskrönika.

Att det fötts färre mjölkraskalvar i år än tidigare, beror givetvis på långa dräktighetstider och att man inte kan räkna med att ett höjt mjölkpris direkt slår igenom i ökat intresse för att skaffa mjölkraskalvar.

Harald Svensson ser två utmaningar att hantera:

1. Tillräcklig återväxt med kvigor.
2. Att hantera den ”investeringsskuld” som uppstått genom lågt byggande de senaste fem åren. Eller går det att klara situationen genom kontinuerligt äldre byggnadsbestånd?